Relevante Hoofdlijnen uit het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB

In het recent onthulde hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB, getiteld "Hoop, Lef en Trots", worden diverse voorstellen voor democratie en rechtsstaat gepresenteerd, met de nadruk op goed bestuur en een robuuste rechtstaat.

Versterking van democratie en grondrechten
De vier fracties leggen de focus op het vergroten van burgerzeggenschap door middel van een nieuw kiesstelsel en de oprichting van een constitutioneel hof. Het doel is het herstellen van vertrouwen na recente kwesties zoals de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen.

Concrete stappen naar goed bestuur
Er wordt een agenda voor goed bestuur en een sterke rechtsstaat voorgesteld, inclusief vernieuwing van democratie, rechtsstaat, bestuur en controle. Een wetsvoorstel voor een nieuw kiesstelsel wordt nog dit jaar verwacht, met versterkte regionale banden tussen kiezers en gekozenen als uitgangspunt.

Invoering Constitutioneel Hof
Om tot de invoering van een constitutioneel hof en aan een kader voor toetsing van wet- en regelgeving aan de grondwet te komen, wordt voorgesteld het toetsingsverbod in de grondwet te schrappen. Een vaste Tweede Kamercommissie grondrechten en constitutionele toetsing, zal deze taak verder uitwerken.

Versterking van parlementaire rol
Kamerleden krijgen meer ondersteuning voor wetgeving, analyse en onderzoek, alsook een versterkt informatierecht. Het parlement zal een grotere rol spelen bij verdragen, ondersteund door een Europawet die de informatievoorziening en procedures bij Europese wetgeving reguleert.

Burgergericht overheidsbeleid
Overheidsorganisaties zullen hun bereikbaarheid vergroten, zowel persoonlijk als digitaal, met behoud van niet-digitale communicatie. Burgers krijgen een "recht op vergissen" in formele zaken met de overheid, terwijl voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van artificiële intelligentie.

Decentralisatie en regionale samenwerking
Nederland blijft een gedecentraliseerde eenheidsstaat, waarbij het komende kabinet medeoverheden vroegtijdig bij beleidsvoorbereiding betrekt. Bestaande regiodeals worden uitgebreid tot strategische investeringsagenda's, gericht op wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie.

Bescherming van mediavrijheid
De Autoriteit Consument en Markt krijgt meer bevoegdheden om te voorkomen dat het aanbod van nieuws verder verschraalt of in buitenlandse handen valt.

Deze voorstellen, met een sterke nadruk op democratie en rechtsstaat, lijken voornamelijk beïnvloed te zijn door de input van de NSC van Pieter Omtzigt.

Klik hier voor het volledige hoofdlijnenakkoord