Reikwijdte afschermen privé-adressen bij KvK

In een convenant tussen de Kamer van Koophandel, de minister van BZK en diverse beroepsgroepen is vastgelegd dat de prove-adressen van politieke ambtsdragers mogen worden afgeschermd, als zij daar een verzoek toe indienen. 

De reikwijdte omvat alle herleidbare vermeldingen in het Handelsregister. Dus ook een aan het ambt gerelateerde stichting (bijv. stichtingen van fracties ten behoeve van fractieondersteuning), maar ook eventuele partners op hetzelfde woonadres.

Alle informatie en de wijze van aanvragen vind je hier