Rapport Participatie en het BOB-model

Dit onderzoek is een vervolg op het eerdere onderzoek dat we met ProDemos hebben uitgevoerd naar de rol van griffiers bij inwonersparticipatie in het lokaal bestuur.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de commissie Openbaar Bestuur. De begeleidingscommissie bestond uit Johan Janssen (Zeist), Ruurd Palstra (Velsen) en Margriet Veeger (Lisse).

Eén van de bevindingen uit dit nieuwe rapport is dat er veel mogelijkheden zijn om meer bewonersparticipatie mogelijk te maken. Dit is in ieder geval bij het BOB-model het geval. De bijeenkomsten moeten daar dan wel bewust voor ingezet worden. In het rapport worden suggesties voor creatiever gebruik van de beeldvormende fase gedaan.

Ook nu weer wordt duidelijk dat tijd en capaciteit op de griffie een belangrijke beperkende factor is om volop in te zetten op meer participatie en betrokkenheid van inwoners. Toch laten deze aanbevelingen zien dat, door het primaire proces anders in te richten, er al veel mogelijk is.

Ons jaarthema is “De griffier als baken in de democratie”. Ook dit rapport laat zien dat griffiers een heel belangrijke rol kunnen spelen om de betrokkenheid van inwoners te versterken. Het vergadermodel biedt hiervoor mogelijkheden. Door onze inzet als griffiers kunnen we bijdragen aan het vertrouwen van inwoners in hun volksvertegenwoordigers.

Download het Rapport Participatie en het BOB-model.