Raadsinstrumenten niet altijd goed gebruikt

Raadsleden maken niet optimaal gebruik van de beschikbare instrumenten voor kaderstelling en controle. Dit is de belangrijkste conclusie van een groot onderzoek  van Klaartje Peters (hoogleraar lokaal en regionaal bestuur aan de Universiteit Maastricht) en Peter Castenmiller (onderzoeker bij adviesbureau PBLQ) naar de werking van het juridisch instrumentarium van de raad. Het onderzoek maakt daarnaast duidelijk dat er voor griffiers veel te doen valt ter verbetering van de informatievoorziening aan de raad.

Om de wettelijke taken van controle en kaderstelling te kunnen uitvoeren, hebben gemeenteraden de beschikking over een grote variëteit aan instrumenten. In de dagelijkse praktijk maken ze daar lang niet altijd voldoende gebruik van. Een voorbeeld hiervan is de toepassing van de raadsenquête, door sommigen bestempeld als het ultieme controle-instrument. In 9 van de 10 onderzochte gemeenten is dit instrument in de vorige raadsperiode (2014-2018) niet één keer gebruikt.

De griffier heeft onder andere als taak om de informatievoorziening aan de raad te stroomlijnen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste raadsleden over de algemene ondersteuning van de griffier tevreden zijn. Toch zijn er ook problemen. Zo is de zoekfunctie van veel gemeentelijke informatiesystemen beperkt, waardoor raadsleden moeilijk kunnen nagaan welke ontwikkelingen zich in een bepaald dossier hebben voorgedaan. Ook worden er van steeds minder (commissie)vergaderingen schriftelijke notulen vastgelegd. Dit bemoeilijkt een vlotte informatievoorziening.

De griffier kan een belangrijke rol spelen in het versterken van de informatiepositie van de raad. Het onderzoek wijst uit dat deze rol in de praktijk nog niet altijd volledig wordt benut. Benieuwd welke concrete aanbevelingen de onderzoekers voor de griffie hebben om dit te verbeteren? Klik dan hier.