"Raad weten met digitalisering"

Het Rathenauinstituut heeft, na een mooi rapport over de griffer, ook een publicatie geschreven gericht op de gemeenteraad: "Raad weten met digitalisering".  Dit rapport gaat over de vraag hoe gemeenteraden het debat over digitaliseringsvraagstukken op een constructieve en goed geïnformeerde manier kunnen voeren. Voor raadsleden is het vaak lastig om zicht te krijgen op de maatschappelijke impact van digitalisering en de mogelijkheden voor bijsturing. Om hen houvast te bieden, presenteren we een denkraam dat kan helpen de complexiteit van digitaliseringsprocessen in de gemeente te ontrafelen.