Projectgroep Versterking Rekenkamers

Veel gemeenten grijpen de wet versterking decentrale rekenkamers (die op 1 jan. 2023 in werking is getreden) aan om de rekenkamer grondig tegen het licht te houden.

Immers, het gaat niet alleen om de vraag of er nog raadsleden in de rekenkamer actief zijn. Veel belangrijker is of de rekenkamer wel voldoende aansluit op de behoefte van de raad. Moeten we wellicht kiezen voor een regionale rekenkamer? Het antwoord op deze vragen begint met een goed gesprek met raad en rekenkamer.

Projectgroep lokale rekenkamers
De BZK projectgroep lokale rekenkamers helpt gemeenten met de (her)inrichting en versterking van hun rekenkamer. Dat doen wij in een open adviesgesprek waarbij zoveel mogelijk betrokkenen (gemeenteraad, burgemeester, rekenkamer, griffier, gemeentesecretaris) aanwezig zijn. De projectgroep werkt vraaggericht; de agenda van het gesprek wordt door de gemeente bepaald.

Als je geïnteresseerd bent in een gesprek met de projectgroep, neem dan contact op met Peter van Enk, via: p.van.enk@pblq.nl of 06 51416 822.