Profielschets en eerste agenda voor werkgeverscommissies

Ook voor de werkgeverscommissie is het van belang om deze een goede start te laten maken. De collega's van de commissie Belangenbehartiging hebben een profiel opgesteld voor een lid werkgeverscommissie. Dat kan behulpzaam zijn om de meest geschikte raadsleden daarvoor te vinden. Ook is een voorstel voor een eerste agenda voor de werkgeverscommissie opgesteld, waarin de onderwerpen aan de orde komen die in elk geval geregeld moeten worden. Beide stukken worden ook via de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden verspreid.

Hier vind je de profielschets en de eerste agenda.  Deze zijn mede geinspireerd door het onderzoek naar de werkgeverscommissies dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vorig jaar samen met de Vereniging van Griffiers heeft gehouden.