Praktische hulpmiddelen van het ministerie van BZK bij regionale samenwerking

Het ministerie van BZK heeft diverse onderzoeken laten doen naar de regionale samenwerking. Dit heeft geleid tot een drietal praktische publicaties: een menukaart voor gemeenteraden om hun grip op regionale samenwerking te vergroten; een rapport met handelingsperspectieven en best practices uit het land en een format om de informatiepositie van de raad, de staten of het waterschapsbestuur te versterken.