Participatie van mensen met een beperking

In Gelderland loopt, in samenwerking met ProDemos, het project Toegankelijke politiek. Mensen met diverse beperkingen en talenten nemen aan het project deel: lichamelijke beperking, autisme of psychische problematiek. Een ervaring lees je hier. Het doel is hen te ondersteunen op weg naar meer politieke activiteiten, bijvoorbeeld als fractie-ondersteuner, in een klankbordgroep of als actief lid van een politieke partij. De deelnemers hebben een aantal adviezen opgesteld om deelname makkelijker te maken, van inrichting van de raadszaal, vergadertijden(!) tot het gebruik maken van een doventolk of buddy. Meer informatie is te verkrijgen bij Henk Beltman, projectleider Zorgbelang Inclusief, HenkBeltman@zorgbelanginclusief.nl.