Oproep deelname aan integriteitsonderzoek Universiteit Leiden

Vanuit de Universiteit Leiden wordt momenteel een wetenschappelijk onderzoek naar integriteitsscreening van politieke ambtsdragers gehouden.

Het onderzoeksteam nodigt graag leden van de VvG uit om deel te nemen aan dit onderzoek om een zo breed mogelijk beeld te verkrijgen over dit onderwerp. Jullie bijdrage daaraan wordt zeer gewaardeerd. 

Onderzoeksvraag
In dit onderzoek naar integriteitsscreening bij politieke ambtsdragers probeert het team de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: Welke aspecten zijn van belang bij integriteitsscreening bij de politieke ambtsdragers van Nederland? Hierbij zijn vier deelvragen opgesteld waarbij het actuele integriteitsbeleid binnen de drie bestuurslagen in Nederland in kaart worden gebracht. Het team onderzoekt welke integriteitsrisico’s zich voordoen binnen deze lagen, wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn van deze schendingen en welke methoden geschikt zijn om deze schendingen te kunnen identificeren/ voorkomen. Deze vragen probeert de universiteit te beantwoorden d.m.v. interviews met zowel de screeningsbedrijven als met de gescreende partijen. Velen zijn jullie al voorgegaan, maar jullie bijdrage mag niet ontbreken!

Interview
Het interview duurt ongeveer 60 minuten. Dit kan echter onderling worden afgestemd. Het interview vindt plaats via Teams. Als je bereid bent om mee te werken aan dit onderzoek, dan hoort Kayleigh de Bruin graag welke datum en tijd jou schikt. Als er nog vragen zijn, dan beantwoordt zij deze natuurlijk graag voor je. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: k.w.de.bruin@umail.leidenuniv.nl

Alvast hartelijk dank,

Kayleigh de Bruin