Op zoek naar nieuwe voorzitter VvG

In 2015 is Renée Wiggers gestart als voorzitter van onze vereniging. In 2019 is zij herbenoemd.

In de herfst van 2023 loopt haar termijn af. Renée is niet opnieuw benoembaar. De vereniging moet dus op zoek naar een nieuwe voorzitter! Het bestuur heeft besloten om zich in deze procedure te laten ondersteunen en adviseren door een commissie. Hierin kunnen leden participeren. Nadere informatie over de stappen (profielschets/werving/selectie) en de mogelijke betrokkenheid vanuit de leden volgt. Hou de HEADLINES dus in de gaten!