Op zoek naar een nieuwe voorzitter

Dit jaar is Renée alweer 8 jaar onze voorzitter.

Helaas is zij volgens de statuten niet meer herkiesbaar en moeten we dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur heeft Geert van Soest, griffier van Venlo en ere-lid, gevraagd een commissie samen te stellen die het profiel gaat opstellen en de selectie gaat doen. Wil jij ook deelnemen in deze commissie? Meld je dan bij Geert: g.vansoest@venlo.nl

Uiteraard wordt er een mix gemaakt van allerlei kenmerken (regio / gemeentegrootte / kort-lang in het vak/ geslacht etc), zodat deelname niet gegarandeerd is, maar laat dat je niet weerhouden. Je kunt je melden tot  woensdag 25 januari.