Online collegereeks voor een beter openbaar bestuur

Vanaf vandaag tot aan de verkiezingen wordt er edoor Democratic Challenge elke week een nieuwe video ('OMOOC')  gepresenteerd over vernieuwing van de lokale democratie. Een MOOC is een Massive Open Online Course en de 'O' staat voor 'overheid'. Het gaat dus om een online college-reeks voor een beter openbaar bestuur. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn er 5 colleges gemaakt over lokale democratievernieuwing.  De eerste vind je hier.