Onderzoek naar art.15-ontheffingen: verboden handelingen

In artikel 15 Gemeentewet worden voor raadsleden verboden handelingen en verboden overeenkomsten genoemd. Gedeputeerde Staten kunnen in sommige gevallen ontheffing verlenen.

 Naar aanleiding van verschillende geluiden vanuit de gemeenten in Nederland, rondom de omgang van provincies met artikel 15-ontheffingsaanvragen, is de commissie integriteit van de VvG een onderzoek gestart. Het ontstane beeld is dat er door de verschillende provincies, verschillend wordt omgegaan met de aanvragen: dat er door sommige provincies strenger wordt beoordeeld op verboden handelingen dan door andere. Daarnaast is het vooraf niet altijd volledig duidelijk voor gemeenten welke gegevens ze moeten aanleveren en wat ze van de ontheffingsprocedure in het algemeen moeten verwachten.

De rapportage vind je hier.