Omgevingswet opnieuw uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld.

Nu van 1 januari 2023 waarop de wet zou ingaan naar een half jaar later in juli.

Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hield lang vast aan invoering van de wet per 1 januari 2023. Nu vindt hij het toch onverantwoord vooral vanwege uitvoeringsproblemen op het gebied van ICT. De minister heeft via een voortgangsbrief de Eerste Kamer geïnformeerd over het uitstel.

Eerder deze week noemde het Adviescollege ICT-toetsing het een dilemma of de wet op 1 januari moet worden ingevoerd. Volgens het college zijn er nog forse beperkingen die risico's met zich meebrengen. Daarnaast dreigde in de Eerste Kamer de steun voor inwerkingtreding op die datum weg te vallen.

De VNG heeft met de minister en de bevoegde gezagen de voor- en nadelen van de mogelijke scenario’s besproken. Dit heeft geleid tot de conclusie dat nog iets meer tijd nodig is. Het halve jaar extra kan worden gebruikt om verder te testen en te oefenen. De Jonge wil die periode ook gebruiken om te voorzien in meer ondersteuning van provincies en gemeenten.

Conform de afspraak vanuit een door de leden aangenomen motie, houdt de VNG binnenkort een ledenraadpleging over de termijn van uitstel.

De VNG had de afgelopen tijd een heldere lijn: inwerkingtreding per 1 januari 2023 was verantwoord, mits aan de door VNG gestelde randvoorwaarden werd voldaan waaronder een voldoende werkend digitaal stelsel wat minimaal nodig is. De VNG beseft dat gemeenten al enorme inspanningen hebben verricht en dat de aanspraak op hun veerkracht groot is. De randvoorwaarden blijven onverkort van toepassing en de VNG blijft zich inzetten om wat nodig is gerealiseerd te krijgen.

De wet is in 2015 aangenomen in de Tweede Kamer en in 2016 door de Eerste Kamer. De invoering ervan is al vier keer uitgesteld.