Nudging de gemeenteraad, geen raad zonder raadscommunicatie

 

Onze collega (en voormalig lid van de commissie Communicatie) David Kok heeft deze week zijn nieuwe boek gepresenteerd: nudging de gemeenteraad, geen raad zonder raadscommunicatie.

Een kort interview:

 

David, waar gaat je boek over? "Over raadscommunicatie, uiteraard! Ik wilde graag mijn ervaringen van de ruim vijf jaar dat ik nu in Almere werk delen met collega's en daarbij ook gelijk een visie presenteren op hoe het anders kan. Ik zag dat ik, maar ook collega's, vooral heel kanaalgericht bezig zijn en vooral inzetten op kennis en houding. Pas bij de verkiezingen gaan we actiever inzetten op gedrag. Terwijl juist dat inzetten op gedrag misschien kan leiden tot meer betrokkenheid bij de lokale democratie. Daar heb ik - het begin van - een visie op geschreven."

 

Waarom een boek? "Ik heb de afgelopen jaren veel met collega's in het land van gedachten gewisseld over raadscommunicatie en krijg ook vaak vragen om eens koffie te drinken. Tegelijk heb ik een paar keer onderzoek naar gedaan naar raadscommunicatie en daar blijkt uit dat nog steeds heel veel gemeenten weinig tot geen capaciteit hebben hiervoor. Twee jaar geleden heb ik daarom samen met een aantal collega's al een manifest geschreven om meer aandacht te vragen voor raadscommunicatie en met dit boek probeer ik dat eigenlijk weer. Ik ben er namelijk van overtuigd dat raadscommunicatie kan bijdragen aan de zichtbaarheid en verbinding van de gemeenteraad met de stad. En dat goede raadscommunicatie kan bijdragen aan een structurele verbetering van de zichtbaarheid van de raad in de stad. Met het boek hoop ik dat ik de discussie hierover niet alleen met elkaar, maar juist ook tussen griffie en raad, kan stimuleren."

 

Heb je nog concrete tips voor griffiers? De basistheorie die ik gebruik ten aanzien van gedragsverandering is eigenlijk heel simpel: B=MAT. Om gedrag (B) te veranderen, moet je werken aan Motivatie, Ability (kans) en Triggers. Een aantal ideeën die ik in het boek heb opgeschreven, hoeven niet per se door een communicatieadviseur te worden opgepakt. Om bijvoorbeeld de kans te vergroten dat inwoners begrijpen wat er besproken wordt tijdens de raadsvergadering, is het vooral belangrijk dat raadsleden zich bewust zijn van hun politieke taal (train ze in normaal Nederlands!), maar ook de agenda’s die we maken moeten ‘normaal’ worden. Dus niet een motie vreemd aan de orde, maar in één zin: partij x wil dit. Faciliteer daarnaast vanuit de griffie dat verschillen tussen partijen duidelijker gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld op een website of door het maken van filmpjes) en zorg dat je het zo laagdrempelig mogelijk maakt voor inwoners om deel te nemen aan het politieke proces. En een tip die ik zelf heel belangrijk vind: communicatie is een vak. Zorg dus dat niet iemand communicatie ‘er bij’ gaat doen, maar geef iemand met verstand van communicatie voldoende uren om raadscommunicatie vorm te geven, inclusief voldoende budget om ook echt wat te doen. Binnen de mogelijkheden en beperkingen die er uiteraard altijd zullen zijn.

 

Waar kunnen we het boek kopen? "Het boek is te koop via de bekende websites als Bol en managementboek. Met de kortingscode NUDGING kun je het nu ook met korting bestellen via http://nudgingdegemeenteraad.nl/boek. Maar nog leuker dan dat: de eerste 30 personen die het boek via de laatste link bestellen met kortingscode IKWILDATBOEK krijgen het boek van ons gratis opgestuurd. Op korte termijn (we zijn er nog druk mee bezig) zal ook de website nudgingdegemeenteraad.nl online gaan. Daar gaan we blogs presenteren over het onderwerp en is ook gratis een voorbeeld contentkalender te downloaden om inspiratie op te doen."