Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel versterking participatie decentraal niveau

Minister Bruins Slot geeft antwoord op vragen en reageert op opmerkingen over het wetsvoorstel versterking participatie op decentraal niveau.

Tweede Kamerleden van de fracties van VVD, D66, CDA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, BBB en Volt hebben de vragen gesteld. Meer informatie vind je in de nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel versterking participatie decentraal niveau