Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden

Vier jaar geleden hebben veel gemeenten afspraken vastgelegd in akkoorden die op vernieuwende wijze tot stand zijn gekomen omdat zij bewoners, verenigingen en ondernemers hebben betrokken bij het maken van het akkoord. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft die alternatieve vormen voor het sluiten van akkoorden geïnventariseerd en samengebracht in een bundel. Deze heeft als doel al die mensen die na de aankomende gemeenteraadsverkiezingen aan de slag willen, te informeren en te inspireren om het dit jaar anders aan te pakken. Welke lessen hebben deze gemeenten geleerd, wat zijn de valkuilen en de succesfactoren en hoe zou u in uw eigen gemeente te werk zou kunnen gaan bij het maken van uw akkoorden?

Tijdens de Atriumlezing van 22 februari van 15.30 - 17.00 uur in het VNG-gebouw in Den Haag zal Miranda de Vries, burgemeester van Etten-Leur en llid van de ROB, de bundel ‘Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden’ presenteren. Daarbij zal ze uiteraard vertellen over de nieuwe manieren waarop akkoorden gesloten kunnen worden, en waarom het zinvol is om het collegeakkoord niet op te stellen via vertrouwelijke onderhandelingen achter gesloten deuren maar bewoners te betrekken bij het opstellen van de politieke agenda voor de komende vier jaar.

Meer info en aanmelden vind je hier.