Nieuw webinar 'Financiële sturing op regionale samenwerking' in de leeromgeving

Hoe kunnen raadsleden meer en beter sturen op de uitgaven voor regionale samenwerking? In het webinar ‘Financiële sturing op regionale samenwerking’ gaan verschillende experts en raadsleden in gesprek over kaderstellend en controlerend sturen op regionale samenwerkingsverbanden.

Een van de manieren om meer democratische invloed te krijgen op de regio en verbonden partijen is het invoeren van een stelsel van raadsrapporteurs, zoals in het Europees Parlement. Dit idee viel in positieve aarde bij de deelnemende raadsleden in het webinar. Het webinar van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is terug te kijken op de digitale leeromgeving voor raadsleden.