Nieuw Trendrapport Informatiesamenleving

Het Trendrapport Informatiesamenleving 2023 van de VNG is uit.

Hierin lees je een analyse van de belangrijkste nieuwe technologische ontwikkelingen en hun maatschappelijke impact. Zoals de dreiging van desinformatie en deepfakes, de toekomst van de digitale ruimte en de staat van onze digitale veiligheid. Hoe bedreigend is de opkomst van desinformatie en deepfakes? Hoe ver zijn we met de registratie van sensoren en algoritmen, zodat iedere inwoner kan zien wie waar data verzamelt, waarom en hoe? Als het internet straks een 3d-omgeving is, wie maakt daar dan de dienst uit? En hoe zorgen we dat de digitale wereld toegankelijk is en blijft voor mensen met een beperking?

Handelingsperspectief
Dit is een greep van de onderwerpen uit het nieuwe trendrapport, waarmee lokale bestuurders begrip en een handelingsperspectief wordt geboden bij dit soort  nieuwe en complexe opgaven. Die bestuurders komen zelf ook uitgebreid aan bod, in een serie interviews over hoe zij omgaan met digitale vraagstukken in de gemeente. Zo vertelt burgemeester Wilma Delissen van Peel en Maas over haar werk tegen haatzaaiende taal en nepnieuws en wil de Apeldoornse wethouder Wim Willems haast maken met een landelijk sensorenregister.

Blikverruimende literatuur- en filmtips
Enkele blikverruimende literatuur-, film- en tv-tips over de toekomst van de informatiesamenleving zijn weer onderdeel van het rapport. Lees meer in het  Trendrapport Informatiesamenleving 2023