Nevenfuncties onmiddellijk openbaar maken

In de nieuwe Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur is een bepaling opgenomen dat raads- en statenleden nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties op elektronische wijze (overeenkomstig de praktijk) openbaar maken.

Terinzagelegging op een fysieke locatie was al verplicht. Benadrukt wordt dat deze functies en nevenfuncties onmiddellijk na benoeming of aanvaarding van de nevenfunctie openbaar gemaakt moet worden. Zie hier de circulaire met de veranderingen.