Neem kennis van de Handreiking burgemeesters

De 'Handreiking burgemeesters: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid' biedt een praktische houvast voor betrokkenen, maakt afwegingen zichtbaar en geeft tips voor de invulling van de procedures. De handreiking wil zo bijdragen aan de vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en kwaliteit van de (her)benoeming en het afscheid van en klankbordgesprekken met burgemeesters, en mogelijkheden bieden voor betrokkenen om eigen accenten te leggen.

De handreiking tref je hier aan.