Model Verordening gemeentelijke rekenkamer vernieuwd

De Model Verordening gemeentelijke rekenkamer is aangepast aan de Wet versterking decentrale rekenkamers.

Die trad op 1 januari 2023 in werking en heeft een overgangstermijn van een jaar. Dit betekent dat alle gemeenten uiterlijk 1 januari 2024 een onafhankelijke (gemeenschappelijke) rekenkamer moeten hebben. Lees verder

Regionale bijeenkomsten over de lokale rekenkamers
De Vereniging van Raadsleden organiseert een serie regionale bijeenkomsten om gezamenlijk na te denken over de invulling van de nieuwe lokale rekenkamers. Hoe gaan deze er uitzien en hoe zorg je voor een goede verbinding tussen raad en rekenkamer? De bijeenkomsten zijn tevens een uitstekend moment om de banden tussen raad, rekenkamer en griffie aan te halen. De eerste bijeenkomst start in april en is in Breda. Kijk snel wanneer er een bijeenkomst bij jou in de buurt is.