Meer versterking van lokale rekenkamers

Het kabinet investeert in lokale rekenkamers om zo de controlerende rol van gemeenteraden te versterken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een projectgroep lokale rekenkamers ingesteld die gemeentebesturen ondersteuning aan gaat bieden.

 

Rekenkameronderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid en bestuur is van groot belang. Op dit moment wordt in circa 9% van de gemeenten geen rekenkameronderzoek uitgevoerd. Ook kunnen gemeenten in de praktijk knelpunten ervaren waardoor het goed uitvoeren van rekenkameronderzoek wordt belemmerd.

Onder voorzitterschap van burgemeester Raymond Vlecken van Weert gaat de projectgroep de komende drie jaar, verdeeld in drie regionale subgroepen, circa 25 gesprekken per jaar voeren met gemeentebestuurders over de rekenkamer. Dit moet leiden tot concrete aanbevelingen aan gemeentebesturen over een effectieve invulling van de rekenkamer. De projectgroep bestaat naast de heer Vlecken uit de volgende leden:

  • De heer J.P. Gebben, burgemeester van Dronten;
  • Mevrouw P.T.A.M. Kalfs, burgemeester van Lingewaard;
  • De heer G.J. Fokkema, griffier van Smallingerland;
  • De heer W.C.M. Voeten, griffier van Etten-Leur;
  • Mevrouw M.G.J. Veeger, griffier van Lisse;
  • Mevrouw M. van den Berg, lid van de rekenkamercommissie van Leiden-Leiderdorp;
  • Mevrouw K. van den Berg, voorzitter van de rekenkamer van Deventer;
  • Mevrouw E.M.L. Fogl, lid van de rekenkamercommissie van de Waddeneilanden.

Als een gemeente een gesprek met de projectgroep of informatie over het project wenst, kunnen zij contact opnemen met BZK via info.openbaarbestuur@minbzk.nl, met de VNG via info@vng.nl, of met het bureau PBLQ dat de projectgroep ondersteunt, via p.van.enk@pblq.nl