'Meegroeicongresreeks' Omgevingswet

 

Op 1 januari 2021 treedt (naar verwachting) de Omgevingswet in werking. Iedereen die werkzaam is in het omgevingsrecht bereidt zich inmiddels voor op de ingrijpende veranderingen die de wet met zich mee zal brengen.

Het CPO organiseert een 'meegroeicongresreeks' om ambtenaren werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten en provincies, en ook griffiers, gemeenteraadsleden en wethouders, te ondersteunen bij het beantwoorden van kennisvragen over de toepassing van de Omgevingswet. De reeks is ontwikkeld door mr. Tycho Lam en prof. mr. Tonny Nijmeijer, omgevingsrechtspecialisten aan de Radboud Universiteit.

Op donderdag 10 oktober 2019 vindt in Nijmegen het eerste congres in deze reeks plaats. Het thema is dan 'lokale verordeningen en/in het omgevingsplan'. De docenten analyseren de veranderingen en duiden de knelpunten en kansen met aansprekende voorbeelden die als rode draad door de bijeenkomst lopen. Aan bod komen onderwerpen als de keuzevrijheid tussen omgevingsplan en een lokale verordening, overgangsrecht, nadeelcompensatie, doorwerking van bovengemeentelijk omgevingsbeleid en rechtsbescherming.

De meegroeicongresreeks richt zich in de eerste plaats op de rol van de overheid in het nieuwe omgevingsrechtelijke stelsel en daarmee op beleidsmedewerkers bij de overheid (gemeente, provincie, omgevingsdienst) en de actoren binnen die overheid (juristen, griffiers, beleidsmedewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers). Om de bijeenkomst goed te kunnen volgen, is basiskennis van de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving noodzakelijk.

Meer informatie vindt u op de webpagina van het congres.