Meedenkers gezocht voor de Strategische Agenda over informatiebeleid en digitalisering

 

De maatschappij om ons heen verandert in een rap tempo naar een informatiemaatschappij. Volgens Wikipedia kenmerkt dit in een snelle verandering op technologisch, economisch, beroeps-, ruimtelijk en/of cultureel gebied.

Dat dit effecten heeft op ons werk als griffier en onze beroepsgroep is evident. Griffiers worden meer en meer informatiemakelaars. Een steeds groter deel van ons werk verloopt via digitale kanalen. Dat heeft enerzijds positieve effecten en levert een bijdrage aan het functioneren van de maatschappij maar tegelijkertijd zijn er ook negatieve effecten te benoemen: kwetsbaarheid, informatieveiligheid, inclusieve democratie etc.

 

Maar of je nu voor of tegen bent: een informatiesamenleving is niet tegen te houden, je kunt er beter wat mee doen. Op Rijks- en VNG-niveau lopen er diverse programma’s op dit gebied zoals de Digitale Agenda 2020, Actieprogramma Open Overheid en Samen Organiseren (zie de links hieronder) . De thema’s die hiermee verband houden en van belang zijn voor ons werk als griffier zijn o.a. de AVG, de Omgevingswet, de wet Open Overheid, de omslag naar datagestuurd beleid, data-analyse.

 

Afgelopen november heeft het bestuur besloten om hier als beroepsgroep over na te denken en heeft het bestuur de commissie Communicatie en Informatie verzocht dit op te pakken en het resultaat daarvan te beschrijven in een strategische agenda. Waar liggen de kansen? Vind je dat je er iets mee moet? Waar staan de griffiers in deze ontwikkelingen?  Waar zitten de bedreigingen?

 

Meedenkers bij de totstandkoming van dit stuk zijn hard nodig.

 

Verdere informatie: