Meedenkers gezocht voor de participatie-versneller APP!

 

De Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten ziet dat projectmanegers Omgevingswet steeds vaker tegen de vraag aanlopen hoe goede afspraken te maken met de gemeenteraad over participatie. Zij worstelen met de balans tussen het enerzijds optimaal betrekken van de samenleving en anderzijds de kaderstellende rol van de raad. Er is daarom op initiatief van de programmamanager Omgevingswet van de gemeente Kampen, Wouter Bosch, met steun van de wethouder, de gemeenteraad van Kampen, het ministerie van BZK en adviesbureau WagenaarHoes een heuse ‘participatie-versneller' APP! ontwikkeld.

Op 17 januari wordt de App gelanceerd in Utrecht, griffiers zijn daarbij ook welkom. Nu is ons de vraag gesteld of deze app, eventueel met enige aanpassingen, ook een goed instrument voor de raad zou kunnen zijn.  

Wil je hierover mee denken, laat het dan weten via info@griffiers.nl

Meer hier de app vind je hier.