Medewerking gevraagd aan CPB-onderzoek Wmo en Jeugdzorg

Het rijk en de VNG laten het CPB onderzoek doen naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van uitgaven aan jeugdzorg.

Hiermee willen ze inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op middellange termijn ontwikkelt. Het CPB heeft voor het onderzoek data van gemeenten nodig. Het onderzoek levert een gezamenlijk beeld op van de opgave in de Wmo en de Jeugdwet. Dit helpt gemeenten, de VNG en het rijk om gezamenlijk en proactief te kunnen sturen op de fundamentele vraagstukken in dit domein voor de middellange termijn. Deelname aan dit onderzoek, is van groot belang. Lees verder