Manifest Toegankelijke Politiek

'Deelname aan de politiek en het bestuur is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Mensen met een beperking lopen vaak tegen knelpunten aan, in zichzelf en in hun omgeving. Een deel van de oplossing ligt bij politieke partijen. Zij staan voor de uitdaging om alle burgers, dus ook met een beperking, te betrekken en een actieve rol te geven. Politieke partijen kunnen burgers ondersteunen bij hun politieke rol.' Download het manifest 'Toegankelijke politiek' voor meer informatie.