Leerplatform biedt e-learning faciliteiten voor raadsleden

 

Je online voorbereiden op het raadslidmaatschap of meer leren over inhoudelijke onderwerpen of de taken die een raadslid heeft kan nu via www.leerplatformraadsleden.nl. Het platform biedt e-learning modules over financiën, burger- en overheidsparticipatie, regionale samenwerking, rollen & instrumenten, Omgevingswet, sociaal domein en veiligheid. Het Leerplatform raadsleden is ontwikkeld door de VNG Academie in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG, en in samenwerking met de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

 

De ervaring is dat raadsleden weinig tijd hebben en over weinig budget beschikken om te leren en verder te professionaliseren. Met het leerplatform is er nu een plek waar alle raadsleden in Nederland, ongeacht politieke kleur, onafhankelijk van tijd en plek, kosteloos kunnen leren. Een platform waar raadsleden op een interactieve manier verdiepende kennis kunnen opdoen die voor hun raadswerk van belang is.

 

Ondersteunend aan raadswerk

Het leerplatform voor raadsleden is een digitale omgeving waar raadsleden kennis kunnen opdoen over inhoudelijke thema’s, over de verschillende rollen die zij als raadslid vervullen en de instrumenten die raadsleden tot hun beschikking hebben. Het platform vormt zo dé plek waar ieder raadslid vanaf de eigen computer of tablet actuele informatie en verdiepende kennis kan vinden die voor het raadswerk van belang is. De e-learning modules worden op termijn ook benaderbaar via de raadsinformatiesystemen.

 

Ontwikkeld met raadsleden en griffiers

Raadsleden en griffiers zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de zeven e-learning modules. Bij de raadsleden ging het om een mix van (zeer) ervaren en kandidaat-raadsleden, zowel vertegenwoordigers van landelijke als lokale partijen.

Meer informatie over de e-learning modules is te vinden via www.leerplatformraadsleden.nl