Kunstmatige intelligentie biedt kansen maar ook uitdagingen

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) biedt kansen voor o.a. griffiers en raadsleden om te gebruiken in het werk.

Maar AI betekent ook een uitdaging om grenzen te stellen in wat wenselijk en mogelijk is. Wanneer de ambtelijke organisatie met algoritmen werkt, is het aan de gemeenteraad om duidelijk te maken wat de kaders zijn en wat wel en niet kan.

Gemeente.nu heeft hier een artikel over gepubliceerd. Ook heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden  onderzoek laten doen naar het gebruik van AI/ChatGPT door raadsleden. Tijdens de Dag voor de Raad in 2023 vertelde Bram Klievink (hoogleraar bestuurskunde) dat kunstmatige intelligentie tal van mogelijkheden biedt, maar geen vervanging is voor menselijk beoordelingsvermogen