Kruisbestuiving in Lelystad

Op veler verzoek werd er op 12 maart een VvG-Commissiesdag georganiseerd in Lelystad: een ontmoeting tussen leden van alle in de vereniging actieve commissies, het bestuur en de griffiers die lid zijn van VNG-commissies. Vanuit alle commissies werd kort toegelicht waar zij mee bezig zijn en wat er voor 2019 nog op de rol staat. Daarna werd in kleine groepjes uitgewisseld waar (meer) samengewerkt zou kunnen worden en werden suggesties en ideeën meegegeven. Concreet werd afgesproken elkaar op de hoogte te houden van elkaars activiteiten, mondeling en via de headlines, zo mogelijk in een toegankelijke vormgeving (infographic). Maar vooral werd geconstateerd dat bekend bemind maakt: naast papier is het goed om elkaar te zien en uit te wisselen. Rond het indienen van de plannen voor de begroting 2019 zullen de voorzitters van de commissies elkaar weer ontmoeten, voorafgaand aan het Jaarcongres in Leeuwarden.