Jouw relatie met de werkgeverscommissie: publicatie en terugkijklink

Op vrijdag 12 februari vond een webinar plaats met informatie en tips over de relatie tussen griffier en werkgeverscommissie, vanuit het perspectief van de griffier. Hoe zorg je er voor dat je jouw beoordeling in goede banen leidt, regie voert over de scholing van jezelf, van je collega’s op de griffie, er aandacht is voor je loopbaan, de werkdruk op de griffie etc.? Je kunt het webinar hier terugkijken. Ook geschikt voor leden van werkgeverscommissies!

Aanleiding voor het webinar was de nieuwe handreiking De griffier en de werkgeverscommissie die de commissie Belangenbehartiging heeft laten schrijven door Petra Paulides. Hierin wordt uitgebreid op het onderwerp ingegaan.

Ook werd in het webinar gesproken over de vertrouwenspersonen die de vereniging heeft: advies is om tijdig contact op te nemen, je mag altijd even sparren als het niet lekker loopt met je werkgeverscommissie.