Invullen basismonitor

Hoe ervaren raadsleden hun ondersteuning, zoals de griffie? En hoe zien zij de machtsverhoudingen in het gemeentebestuur?

Speelt tijdsdruk een rol bij hun werkzaamheden? Antwoorden op dergelijke vragen zijn nodig om te weten hoe de lokale democratie wordt ervaren. Dat is een belangrijke basis om aan te geven wat er anders of beter kan in gemeentelijk Nederland.

Hoe meer hoe beter
Veel raadsleden hebben deze vragen al beantwoord in de Basismonitor Politieke Ambtsdragers 2024. Maar hoe meer, hoe completer het beeld van de lokale democratie wordt. En daar zijn ook de griffiers bij gebaat. Moedig je raadsleden dan ook aan om de basismonitor in te vullen. Dit kan nog tot 23 februari. (Raadsleden hebben een persoonlijk bericht ontvangen via e-mail met een link naar de vragenlijst.)

De basismonitor wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is ontwikkeld door onderzoekers van verschillende universiteiten en instituten, in samenspraak met o.a. de VvG.