Intervisie voor raadsadviseurs en commissiegriffiers

Wil je wel eens met vakgenoten van gedachten wisselen? Leren van elkaar, door je ervaringen te delen en aan anderen voor te leggen?

Dat kan in de intervisiegroep die in april gaat starten. Speciaal voor raadsadviseurs en commissiegriffiers.

Kees van Rooyen zal de professionele begeleiding op zich nemen en in een intakegesprek je helpen om scherp te krijgen wat je in deze groep kunt halen en brengen.

 

Informatie:

Het intervisietraject bestaat uit 6 bijeenkomsten van een halve dag (10-13 uur). De bijeenkomsten vinden wisselend  bij de deelnemers plaats. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. Deelnemers uit gemeenten kleiner dan 100.000 inw hebben voorrang.   

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 14 mei.

De eigen bijdrage is € 300,-. 

Vragen of aanmelden kan via info@griffiers.nl