Internationale vrouwendag 8 maart 2018

 

Doet jouw raad ook mee?

 

Beste collega’s,

 

De vrouwelijke raadsleden, kandidaat-raadsleden, wethouder en griffier van Bunnik willen graag aandacht besteden aan Internationale vrouwendag op 8 maart a.s. Daarom gaan wij op de foto die wij op 8 maart via de lokale en sociale media gaan verspreiden met onderstaande tekst:

 

"Met het oog op internationale vrouwendag op 8 maart en 100 jaar kiesrecht laten we ons als vrouwen, die betrokken zijn bij de lokale politiek in Bunnik, graag zien. We doen die dag een oproep aan alle vrouwen om actief deel te nemen aan de politiek”.

#gebruikjestem #GR2018 "

 

Het zou fantastisch zijn als we met dit initiatief een sneeuwbaleffect creëren en als allerlei bestuursorganen op 8 maart een dergelijke foto gaan publiceren met een vergelijkbare tekst en de ondertitel : #gebruikjestem

 

Dus doe mee!

 

Hartelijke groeten,

Heleen Hofland, griffier Bunnik

h.hofland@bunnik.nl