Inspreken bij Vaste Kamercommissie

Vandaag spreekt Renee Wiggers namens de vereniging in bij de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Zij houden een rondetafelgesprek over de positie van gemeenteraadsleden, werkdruk en ondersteuning.

Samen met de VNG en Raadslid.Nu is van te voren een position paper ingestuurd. Tijdens het rondetafelgesprek zal Renée vooral het accent leggen op het belang van professionele ondersteuning van raadsleden en een oproep doen om vooral vertrouwen te hebben in het lokaal bestuur en de lokale autonomie te respecteren.