Infographic ‘Anders monitoren in het sociaal domein’

Vier routes voor grip en inzicht voor raadsleden op sociaal domein.

Het sociaal domein is een groot en belangrijk dossier voor raadsleden, colleges van b&w en ambtenaren. Complexe regelgeving, financiering en beleid vragen nog al wat kennis en inzicht om als volksvertegenwoordiger goed beslagen ten ijs te komen. Om raadsleden en anderen te helpen is er daarom een infographic gemaakt met vier routes voor grip en inzicht op het sociaal domein.

In de infographic worden vier puzzelstukken uitgewerkt: Kennis, Visie, Sturing en Informatie:

Kennis
Wat zijn de belangrijkste wetten in het sociaal domein? Deze zijn op hoofdlijnen in de infographic in kaart gebracht. Daarnaast wordt gewerkt aan keuzekaarten: het laten zien waar de keuzeruimte ligt voor raadsleden binnen het sociaal domein.

Visie
Via een door de kennispartners ontwikkeld stappenplan faciliteren we raadsleden te verwoorden wat ze belangrijk vinden in het sociaal domein. In de infographic is een invulschema opgenomen waarin dit kan worden verwerkt.

Sturing
Wat zijn de momenten voor raadsleden om invloed uit te oefenen in het proces? Wanneer kun je wat doen? En met welke instrumenten doe je dat? In pilots bij de deelnemende gemeenten gaan we experimenteren met nieuwe vormen van raadsvoorstellen en gaan we aan de slag met kaderstelling.

Informatie en monitoring
Als je weet waar je het over hebt, wat je belangrijk vindt en wanneer je invloed kan uitoefenen, dan kun je ook bedenken welke informatie je nodig hebt. En hoe ziet die informatie eruit? Nu is dat vooral kwantitatief. Maar hoe kun je meer kwalitatieve informatie benutten?

Voortouw
De infographic is gemaakt door de griffie van Almere in samenwerking met een groot aantal partners. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Nederlandse Vereniging van Raadsleden heeft de raad van Almere het voortouw genomen om raadsleden te ondersteunen. Met praktische stappenplannen, heldere infographics en diverse praktijkvoorbeelden.

Projectleider Robert-Jan Ritsema, werkzaam op de Almeerse griffie: ‘In dit traject werken we intensief samen met de kennispartners Movisie, Vilans en NJI. We hebben vanuit het perspectief van de volksvertegenwoordigers gekeken wat zij nodig hebben om tot goede debatten en keuzes te komen’. Er is gekozen in dit traject om de informatie te structureren volgens de metafoor van de puzzelstukken. ‘Het is puzzelen voor volksvertegenwoordigers om die keuzes te maken die passen bij de standpunten van hun partij. Door vier puzzelstukken uit te werken met kennis en praktische tips bieden we directe ondersteuning in het werk’.

Directeur Henk Bouwmans van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden benadrukt het belang van goede ondersteuning voor raadsleden in het sociaal domein: ‘In het sociaal domein worden belangrijke keuzes gemaakt. Het kost (nieuwe) raadsleden veel tijd en inzet om de vaak complexe materie te doorgronden. Met deze infographic maken we het sociaal domein toegankelijker en laten we bovendien zien waar de politieke keuzeruimte ligt.’

Praktijktraject
Het traject ‘Anders monitoren in het sociaal domein’ loopt nog het hele jaar door. Samen met de kennispartners Movisie, Vilans en NJI, en ook de gemeenten Breda, Borger-Odoorn, Heerenveen en Enschede wordt in de praktijk gewerkt aan kennisontwikkeling. De opbrengsten worden rond de zomer opnieuw verwerkt in de infographic: het is leren in de praktijk. Vanuit deze gedachte worden in de vijf deelnemende gemeenten pilots georganiseerd. De resultaten worden rond de zomer toegevoegd aan dit document.

Leeratelier
Op 3 juni wordt in Almere het tweede leeratelier vanuit dit project georganiseerd. Samen met Tim Robbe (ervaren adviseur en tegendraads klankbord sociaal domein) en Scott Douglass (directeur Rekenkamer Almere) gaan we aan de slag met het thema ‘keuzeruimte en keuzes maken’. Deze bijeenkomst is open voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan het verder versterken van de positie van de volksvertegenwoordigers in het sociaal domein. Aanmelden kan via rjritsema@almere.nl.

Tijdens de Raadsacademie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op 11 juni in Utrecht wordt over grip en controle op het sociaal domein en het gebruik van de infographic een workshop gehouden. Aanmelden kan via de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie over het project, kunt u contact opnemen met Robert-Jan Ritsema, via rjritsema@almere.nl of 06 256 875 80.