Info over integriteitsvragen

Hieronder vind je de recente stukken van de minister van Binnenlandse Zaken over integriteitsvragen:

Beantwoording Kamervragen over het schorsen van verdachte lokale bestuurders: Kamerstuk

Kamerbrief over versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak aanhoudende bestuurlijke problemen bij gemeenten: Kamerbrief

Checklist risicoanalyse integriteit bij selectie van kandidaten: Risicoanalyse

Brief  van de minister aan gemeenteraden en burgemeesters over screening kandidaat-wethouders: Brief

Rapport `Interveniëren in gemeenten met aanhoudende bestuurlijke problemen: Rapport