Implementatie van de nieuwe participatieverordening

Vanwege het wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ wordt aan gemeenten gevraagd om binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wet een participatieverordening op te stellen.

Met de participatieverordening wordt de inspraak en betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van de gemeente geregeld en versterkt. Ook kan het uitdaagrecht worden geregeld. Daarbij is uiteraard ook veel aandacht voor de rol en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad in deze.

Ondersteuningsbehoeften
De VNG en het ministerie van BZK willen gemeenten ondersteunen bij de implementatie van een nieuw op te stellen participatieverordening. Daarvoor komt binnenkort de modelverordening beschikbaar en is de handreiking die Berenschot eerder gemaakt had vernieuwd. Vraag is nu aan welke vorm van ondersteuning griffiers nog meer behoefte hebben. Deze behoeften, kun je aangeven met het volgende formulier.