Impact Wwft volksvertegenwoordiging

Nieuwe fracties in Provinciale Staten lopen bij de formalisatie van hun organisatie bij banken aan tegen een zeer lange wachttijd voordat de opening van een zakelijke rekening een feit is.

E.e.a. lijkt relatie te houden met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De kring van Statengriffiers vraagt via een brief aan BZK hier aandacht voor.