Hoe om te gaan met de VNG-modelinstructie Griffier?

In april is vanuit de VNG een nieuw model Instructie voor de griffier aangeboden. Vanuit de commissie Belangenbehartiging van onze vereniging is in het voortraject advies/input hierover aan de VNG gegeven.
 

Nu de modelverordening er ligt, moeten we helaas constateren dat er slechts marginaal iets met onze opmerkingen is gedaan. Zo vinden we helemaal niets terug over bijv. werkgeverscommissie, het driehoeksoverleg, regulier overleg met de secretaris, de accountant etc. Ons advies vind je hier.
 

Ons advies is dan ook, dat als je als griffier aan de slag gaat met deze nieuwe modelverordening, deze niet “één-op-één” over te nemen maar kritisch te kijken naar wat er in je eigen lokale verordening nog meer kan worden opgenomen.