Hoe gelijkzijdig is jouw lokale driehoek?

Net als in de wiskunde, hebben ook lokale driehoeken verschillende vormen.

De lokale driehoek is gezamenlijk verantwoordelijk voor het goed kunnen functioneren van de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Deze samenwerking heeft diverse vormen. De vorm van de lokale driehoek is uiteindelijk de optelsom van de relaties en de samenwerking tussen de burgemeester, griffier en secretaris. Bij een gelijkzijdige lokale driehoek is de samenwerking optimaal in balans.

Wat is er nodig om te werken aan een gelijkzijdige driehoek?
Als griffier kun je de lokale driehoek versterken door leiderschap te tonen door de relaties en de samenwerking in deze driehoek te agenderen.

Voer daarnaast gezamenlijk het gesprek over de inhoud, de processen en de relaties in de driehoek. Gebruik de toolkit Lokale Driehoek van Democratie in Actie voor een zelfanalyse en daarmee de start van een verbeterproces. Daarnaast: neem de tijd! Vaak heb je meer dan één gesprek nodig om veranderingen in gang te zetten, dus blijf elkaar opzoeken en geef niet te snel op. Het gaat vooral om een mindset het samen beter te willen doen. Door goed leiderschap in de lokale driehoek kunnen jullie gezamenlijk het college, de raad en de ambtelijke organisatie inspireren en stimuleren het beter te willen doen. Door op een goede manier samen te werken aan opgaven waar de lokale gemeenschap op jullie allen rekent.

Lees meer over lokale driehoeken, in het artikel ‘Hoe gelijkzijdig is jouw lokale driehoek'? uit het jaarboek 2022. (auteur: Petra Paulides-Ruitenberg)

‘Trainingen voor driehoeken’
Mis ook de ‘Trainingen voor driehoeken’ niet. In de training wordt gewerkt met een (serieus) 'driehoek-spel' met herkenbare praktijkdilemma’s. Het doel is vooral bewust te worden van rolopvattingen en patronen van de eigen driehoek en daarop te reflecteren met andere driehoeken. Meer informatie en data vind je hier.