Hoe eenzaam kun je zijn in je functie als griffier?

Een vraag, met helaas realiteitswaarde….  we vervullen de mooiste baan uit het lokaal bestuur vol verve. Maar wat als het allemaal even niet zo lekker loopt? Je er niet uitkomt met je Werkgeverscommissie? Lees hieronder nog eens even weer waar de vertrouwenspersonen voor zijn.

Waarvoor kunnen griffiers bij een vertrouwenspersoon terecht?
Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld functioneringsproblemen, conflicten en aanvaringen, een vertrouwensbreuk, of de vraag of het griffiersschap wel iets voor je is. Dat zijn allemaal vragen waarvoor je contact kunt opnemen met de vertrouwenspersoon. Deze kan klankborden, heeft een luisterend oor en weet de juiste weg om mensen door te verwijzen voor coaching, juridische ondersteuning, etc.

Wat doet een vertrouwenspersoon en wat niet?
Hij/zij zal behulpzaam zijn bij het op een spoor zetten van degene die contact met hem opneemt, met doorverwijzen, met contacten leggen met derden. De vertrouwenspersoon is er niet om het probleem over te nemen, om praktische belangen te behartigen of de Ombudsman of –vrouw te zijn.

Vertrouwenspersonen zullen ook responsief werken. Dat betekent dat wanneer er signalen worden gegeven over collega's die op een bepaald moment in een niet eenvoudige situatie verkeren, contact zal worden opgenomen. Dan zal blijken of het contact al dan niet terecht is geweest. Maar onder het motto beter een keer te vaak gebeld dan vergeten te bellen, zal die rol met zorgvuldigheid worden ingevuld.

Vertrouwenspersonen van de Vereniging van Griffiers zijn kort getraind om aan deze rol invulling te geven. Zij willen toegankelijk, betrouwbaar, respectvol en positief kritisch werken. Naast de persoonlijke interactie bieden de vertrouwenspersonen kennis van namen van coaches en juridische adviseurs.

Wij brengen graag bovenstaande tekst van de website over de vertrouwenspersonen onder jullie aandacht.  Duidelijk staat aangegeven waarvoor je bij een vertrouwenspersoon terecht kunt. Inmiddels zijn er vier vertrouwenspersonen beschikbaar.

Heb je vragen, wil je klankborden? Wij zijn er voor je.

Namens de vertrouwenspersonen,
Onno de Vries, coördinator