Het Jaarboek 2021: werk jij daar aan mee?

Tijdens het Jaarcongres is er al enthousiast over verteld en een paar dagen later stond het Jaarboek 2020 van de VvG op de site. Hopelijk heb je er al wat in kunnen browsen (dat is digitaal voor bladeren). In de komende maanden gaan we je via de headlines benaderen om het gesprek over de onderwerpen van het jaarboek voort te zetten en te verdiepen. En we kijken nog verder vooruit: Zin om ook eens aan de andere kant van het jaarboek te kijken en mee te doen in de redactie? Met het jaarboek wil de vereniging bijdragen aan een goed openbaar bestuur door onze ervaringen als griffiers en griffies te koppelen aan wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen.

We zoeken voor het Jaarboek 2021 een paar mensen die het werk op de griffie graag in een breed perspectief zien – en een goede neus hebben voor een interessant onderwerp op ons werkgebied. Die bovendien bereid zijn om mee te denken over geschikte auteurs en om binnen de redactie en met de auteurs te brainstormen over de inhoud van het jaarboek. Voor extra informatie kun je terecht bij Walter Hooghiemstra, griffier Utrechtse Heuvelrug en lid van de redactie: walter.hooghiemstra@Heuvelrug.nl, 06 - 43 22 30 97.