Herverkiezing bestuursfunctie IIMC start maandag

Aankomende maandag ontvangen jullie een email van het IIMC om te stemmen voor onze afvaardiging naar het internationale bestuur. Het gaat opnieuw om de verkiezing van een director voor Region XI. Dat zijn alle niet-Noord-Amerikaanse leden van de IIMC, ruim 4.000 van de ongeveer 15.000 leden. Ruim 500 daarvan zijn de Nederlandse VvG-leden.

Elke regio heeft twee vertegenwoordigers in het bestuur van de IIMC. Sinds vorig jaar vervult Hans Rijs deze functie, maar de herverkiezing is nu al nodig omdat hij de laatste periode van zijn voorganger Djimmer Petrusma heeft afgemaakt die wegens zijn pensioen moest stoppen.

Evenals vorige keer hebben zich twee Nederlandse kandidaten gemeld: Eelco Groenenboom en Hans Rijs. Het bestuur heeft beide kandidaten getoetst op de mate waarin deze verbinding verzorgt met VvG en de mate waarin de kandidaat de meerwaarde van de IIMC actief onder aandacht brengt van onze leden. 

Op grond van dit criterium beveelt het bestuur opnieuw Hans Rijs aan als voorkeurskandidaat.

In de relatief korte periode waarin Hans actief is, is er al een hoop in werking gezet en wij zien hem hiermee graag de volgende 3 jaar doorgaan. Er is nu veel meer afstemming met onze Engelse zusterorganisaties en dat heeft al geleid tot digitale stages in Nederland voor Engelse collega’s en als het reizen weer is toegestaan zal ook 1 van onze leden daadwerkelijk stage gaan lopen in Engeland en wij hopen dat dit navolging krijgt. Met zijn Engelse collega-director Sarah Jeffries is Hans bezig om ook de diverse digitale IIMC-leerplatforms meer toegankelijk te maken. Dat geeft onze leden interessante ontwikkelmogelijkheden en gaat ook helpen om de certificering gemakkelijker te maken. Hierbij zijn ook leden van onze eigen commissie professionalisering aangehaakt.

Eelco en Hans stellen zich graag aan jullie voor: hier lees je een brief van Eelco en een brief van Hans.

Let op: de mail van het IIMC kan in de spam zijn beland!