Helft van de griffiers vindt de mogelijkheid van hybride vergaderen gewenst

De afgelopen maanden heeft een groep van vijf studenten van Tilburg University gewerkt aan een behoefteonderzoek in opdracht van het programma Democratie in Actie en de VvG. Het onderzoek heeft zich gericht op de behoefte onder Nederlandse griffiers betreffende hybride raadsvergaderingen. Ondanks alle mitsen en maren geeft de helft van de griffiers aan dat hybride vergaderen in de toekomst tot de mogelijheden zou moeten behoren. 

Door middel van 36 interviews met griffiers door het gehele land is dit in kaart gebracht. Aan het begin van de coronacrisis heeft 82% van de gemeenten gelijk de overstap gemaakt naar het digitaal vergaderen. Momenteel vergadert 70% van de raden digitaal, 8% fysiek en 22% van de raden heeft zowel digitaal als fysiek vergaderd. De meest voorkomende mankementen die raadsleden ervaren als ze digitaal vergaderen zijn: slechte internetverbinding, een tekort aan technische kennis en het werken met slechts één device. 

De helft van de ondervraagde griffiers heeft aangegeven dat er vanuit de raad behoefte is om hybride te vergaderen. Deze wens heeft met name betrekking op een situatie waarin fysiek vergaderen niet mogelijk is. Ook heeft al een derde van de gemeenten geëxperimenteerd met een hybride vergadervorm. In het rapport zijn de verschillende voor- en nadelen te lezen. Daarnaast gaf 76% van de griffiers aan dat er in een hybride vergadering geen sprake kan zijn van een gelijk speelveld.Om hybride vergaderen mogelijk te maken dienen er volgens een groot deel van de griffiers aanpassingen te worden gedaan op technisch gebied. Slechts 22% van de griffiers geeft aan daar geen extra ondersteuning nodig te hebben. De overige 78% geeft aan ondersteuning nodig te hebben op het gebied van ICT, kennis, mankracht en/of logistiek. Een verdere uitwerking van de resultaten is te lezen in het complete rapport.