Handreiking voor werkatelier informatievoorziening

Eerder berichtten we dat er een onderzoek is gedaan naar de informatievoorziening aan de raad. Die publicatie vind je hier. Nu is ook de handreiking voor een werkatelier over dit onderwerp los verkrijgbaar om ook in jouw gemeente het gesprek te voeren met raad, gemeentesecretaris en college over de kwaliteit en kwantiteit van de informatievoorziening. Deze handreiking vind je hier