Handreiking versterking lokale driehoeken verschenen

De lokale driehoek kan een belangrijke rol spelen in het proces van democratische vernieuwing. Als onderdeel van het programma Lokale Democratie in Beweging is er een aantal bijeenkomsten georganiseerd om over de versterking van de lokale driehoek te spreken. Naar aanleiding hiervan is er een handreiking verschenen met een stappenplan om in de eigen driehoek aan de rol en versterking van de driehoek te werken. Wilt u nog meer hierover weten, mail dan naar Frank Speel, frank.speel@vng.nl.