Handreiking ‘Rol van de griffier bij een vermeende integriteitsschending'

Het is een handig document als je te maken krijgt met een melding of signaal van een integriteitsschending. Welke rol neem je aan als griffier? Wat zijn de processtappen bij een melding? En welke handvatten kunnen we meegeven? De handreiking gaat hierop in.

Het document is eerder opgesteld en nu geactualiseerd door leden van de commissie Integriteit. Zij hebben hierbij hun ervaringen en dilemma’s uit de praktijk gebruikt.

De afgelopen jaren hebben leden van de commissie Integriteit al in veel griffierskringen integriteitstrainingen gegeven. Ook de komende maanden zetten we dat voort. In de trainingen wordt stilgestaan bij het voorkomen van schendingen, melding van integriteitsschendingen en morele oordeelsvorming. De geactualiseerde handreiking sluit daar goed bij aan.

Vragen over de handreiking of over de integriteitstrainingen? Neem dan contact op met de leden van de commissie: